'اعضای احزاب منحله ایران می‌توانند در انتخابات شرکت کنند'

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت که صلاحیت داوطلبان نمایندگی در انتخابات مجلس ایران که اسفندماه برگزار می شود، بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی آنها بررسی خواهد شد.

آقای کدخدایی در باره شرکت اعضای دو حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در انتخابات گفت: "چنانچه رفتار این افراد مطابق قانون باشد، می توانند در انتخابات شرکت کنند".

دو حزب مذکور توسط مقامات قضایی ایران "منحل" اعلام شده اند، اما رهبران آنها رویه قضایی به کار گرفته شده را نادرست و احزاب خود را قانونی می دانند.