نیروهای ارتش سوریه به دو روستا مرزی وارد شدند

نیروهای نظامی سوریه در ادامه برخورد با مخالفان دولت، به یک روستا در نزدیکی مرز ترکیه و روستایی دیگر در نزدیکی مرز لبنان وارد شدند.

گزارش ها حاکی است که صدها شهروند سوریه که بعضی از آنها در اثر تیراندازی زخمی شده بودند، به لبنان گریخته اند.

همزمان گزارش هایی از بروز ناآرامی در جریان تشییع جنازه حدود ۲۰ کشته شده اعترضات دیروز در سوریه منتشر شده است.