وقوع انفجارهای سهمگین در پایتخت لیبی

از شهر طرابلس، پایتخت لیبی، وقوع انفجارهای سهمگین گزارش شده است.

به گفته شاهدان عینی، از مناطقی که تاسیسات نظامی در آنها واقع شده، صدای انفجار به گوش می رسد.

همین منطقه در گذشته هدف حملات هوایی ناتو بوده است، اما مشخص نیست که انفجارهای تازه، نتیجه عملیات ناتو باشد.

رسانه های دولتی لیبی پیش از این ناتو را متهم کردند که با حمله به یک منطقه غیرنظامی در شهر بریقه، پانزده نفر را کشتند.

اما ناتو گفته است که این حمله به شکلی دقیق طراحی شده بود و ساختمانی که هدف قرار گرفت، یک هدف مشروع نظامی بوده است.