ناراضی سرشناس چینی آزاد شد

هو جیا، یکی از سرشناس ترین ناراضیان سیاسی در چین آزاد شده است.

همسر آقای هو از بازگشت او به منزل و پیوستن به خانواده اش خبر داده است.

آقای هو به جرم "تشویق افکار عمومی برای سرنگونی حکومت کمونیستی در چین" به سه سال و نیم زندان محکوم شده بود.

دوره محکومیت او یکشنبه به پایان می رسد.

دولت چین روز چهارشنبه آی وی وی، نقاش مشهور و ناراضی سیاسی را آزاد کرده بود.

آزادی این دو نفر با سفر اروپایی ون جیابائو، نخست وزیر چین همزمان شده است.