امیر ارجمند به احمد شهید: به وضع اعتصاب کنندگان رسیدگی کنید

اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه ای خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران خواهان رسیدگی فوری به شرایط گروهی از زندانیان سیاسی شده است که در بازداشتگاه های اوین و رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده اند.

آقای امیر ارجمند در نامه خود از احمد شهید خواست "از کلیه امکانات قانونی سازمان ملل متحد جهت رساندن فریاد حق طلبانه مردم ایران به جامعه جهانی و مراجع بین المللی ذیربط و الزام مقام های جمهوری اسلامی به رعایت موازین جهانی حقوق بشر و پذیرش فوری شکل گیری یک هیات حقیقت یاب مستقل" برای رسیدگی به این موارد، استفاده کند.

اردشیر امیر ارجمند در نامه خود با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، از آقای شهید خواسته است بی درنگ به شرایط زندانیان سیاسی که اعتصاب غذا کرده اند، رسیدگی کند.

آقای امیر ارجمند در نامه خود نوشت: "از آنجا که با بی توجهی عمدی مقامات کشور به سازکارهای قانونی حمایت از حقوق شهروندان ناکار آمد و بی اثر گردیده است، این زندانیان بی گناه راه دیگری برای احقاق حقوق همسنگران و مردم ستمدیده ایران جز اعتصاب غذای نامحدود و ایثار جان خود نمی بینند."

دوازده زندانی سیاسی در بازداشتگاه اوین در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر از ۲۸ خرداد دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.

شش زندانی سیاسی دیگر نیز که در بازداشتگاه رجایی شهر هستند، در حمایت از این زندانیان از دوم تیر اعتصاب غذای خود را آغاز کرده اند.

هدی صابر، روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی در اعتراض به نحوه درگذشت هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زده بود و در زندان درگذشت.