راهپیمایی معترضان اسپانیایی به سوی مادرید

صدها نفر از مخالفان سیاست های اقتصادی دولت اسپانیا از شهرهای مختلف به سوی مادرید راهپیمایی می کنند.

معترضان قصد دارند در ماه ژوئیه در مادرید جمع شوند تا نسبت به سیاست ریاضت اقتصادی و رقم بالای بی کاری تظاهرات کنند.

این افراد راهپیمایی خود را از بارسلون، بیلبائو و والنسیا آغاز کرده اند.

مخالفان بیشتری قرار است در روزهای آینده از شهرهای دیگر اسپانیا راهپیمایی مشابهی را آغاز کنند.

معترضان به سیاست های اقتصادی دولت اسپانیا در ماه های گذشته بارها تظاهرات کرده اند.

دو سال رکود اقتصادی در اسپانیایی منجر به افزایش رقم بی کاری در این کشور به ۲۱ درصد شده است.

این رقم در بین جوانان زیر ۳۰ سال، ۳۵ درصد است