افغانستان پاکستان را به پرتاب صدها موشک متهم کرد

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان، پاکستان را متهم کرده است که در سه هفته گذشته بیش از چهارصد و پنجاه راکت به خاک افغانستان پرتاب کرده است.

مقام های افغان می گویند در حملات راکتی پاکستان سی و شش نفر از جمله دوازده کودک کشته شده اند.

این حملات در استان های کنر و ننگرهار رخ داده که نیروهای ناتو از آن عقب نشینی کرده اند.

آقای کرزی در دیدار با آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان در کنفرانس تروریسم در تهران مساله حملات موشکی پاکستان را یادآور شده است.