انفجار، غزه را لرزاند

وقوع یک انفجار شهر غزه را لرزانده است.

خبرنگار بی‌بی‌سی که در محل حادثه حاضر شده است، این انفجار را بسیار قوی توصیف کرده و گفته است که انفجار مواد منفجره‌ای که در نزدیکی دیوار حائل یکی از مجتمع‌های سازمان ملل متحد کار گذاشته شده بود، علت آن بوده است.

بر اثر انفجار، سوراخی به بزرگی دو متر در این دیوار ایجاد شده است.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی محوطه اطراف محل انفجار را محاصره کرده‌اند و مانع حضور خبرنگاران در محل شده‌اند.

یکی از پایگاه‌های مهم سازمان‌های امنیتی گروه حماس و یک زندان هم در این منطقه قرار دارد.

منابع خبری در مراکز درمانی گفته‌اند که هنوز هیچ فردی به عنوان تلفات ناشی از این انفجار به این مراکز منتقل نشده است.