نخست وزیر چین از افزایش واردات به این کشور خبر داد

ون جیابائو، نخست وزیر چین بار دیگر درباره اقتصاد رو به رشد این کشور اطمینان داده است.

نخست وزیر چین به بی بی سی گفته است که مازاد تجاری عظیم این کشوربرای ثبات جهانی خوب نیست و او قصد دارد که واردات به این کشور را افزایش دهد.

آقای جیابائو این سخنان را در جریان دیدارش از بریتانیا بیان کرده است.

نخست وزیر چین همچنین گفته است که این کشور در کنار کشورهای منطقه یورو که در حال حاضر با افزایش بدهی ها روبرو هستند، خواهد ایستاد.