پیدا شدن جسد سیاستمدار بریتانیایی در فستیوال گلاستنبری

جسد یکی از نزدیکان سیاسی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در دستشویی محل برگزاری فستیوال موسیقی گلاستنبری در بریتانیا پیدا شده است.

کریستوفر شیل ۵۶ ساله، مسئول دفتر محلی حزب محافظه کار و یکی از دوستان نخست وزیر بریتانیا بود.

دیوید کامرون، مرگ آقای شیل را بسیار ناراحت کننده توصیف کرد.

پلیس گفته است که هنوز درباره علت این مرگ اطلاعاتی به دست نیاورده است.