تاخیر در محاکمه وزیر دوران حسنی مبارک منجر به درگیری شد

تاخیر در محاکمه وزیر کشور سابق مصر منجر به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی شده است.

گزارش ها از بروز درگیری بین صدها نفر از وابستگان افراد کشته و یا زخمی در جریان ناآرامی های مصر با نیروهای دولتی این کشور حکایت دارد.

این درگیری ها در بیرون دادگاهی که در حال محاکمه حبیب العدلی، وزیر کشور دوران حسنی مبارک است، اتفاق افتاده است.

معترضان پس از آن که اعلام شد دادگاه حبیب العدلی، وزیر کشور سابق تا ماه آینده به تعویق خواهد افتاد، با پرتاب سنگ به سوی ساختمان دادگاه، اعتراض خود را نشان دادند.

آقای عدلی متهم است که در جریان تظاهرات مصر دستور تیراندازی به سوی معترضان را داده بود.