'تحصیل بیش از یک میلیون محصل در مدارس غیر دولتی ایران'

فرشته حشمتیان، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی، کوچک سازی ساختاری و توسعه مشارکت‌های مردمی در عرصه تعلیم و تربیت را از سیاست های راهبردی نظام بویژه در آموزش و پرورش عنوان کرد.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفته است: برنامه های این معاونت برای مدارس غیر دولتی در سال ۹۱-۹۰رتبه بندی مدارس و مراکز غیر دولتی براساس عملکرد و شاخص های آموزشی، پرورشی، نیروی انسانی، تجهیزات، سیستم اداری و مالی ، آموزش کارکنان شاغل در مدارس غیر دولتی و کیفیت بخشی برنامه های آموزشی مدارس غیر دولتی است.

خانم حشمتیان تعداد کل دانش آموزان مدارس غیر دولتی را بیش از یک میلیون نفر اعلام کرد.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی درباره نرخ جدید شهریه مدارس غیر دولتی گفت: "براساس مصوبه شورای نظارت مرکزی مدارس غیر دولتی حداکثر تا ۱۰ درصد به نرخ شهریه ها افزوده شده است و این افزایش براساس امتیازهای کسب شده صورت می گیرد.