'رئیس جمهور یمن پس از غیبت طولانی باز می‌گردد'

یکی از سخنگویان علی عبدالله صالح ، رئیس جمهوری یمن، گفته است که آقای صالح ظرف ۴۸ ساعت آینده در ملا عام حضور خواهد یافت.

معترضان یمنی در ماههای اخیر خواستار استعفای آقای صالح شده اند.

رئیس جمهوری یمن پس از آن که در جریان حمله مخالفان به کاخ ریاست جمهوری مجروح شد، در اوایل ماه جاری میلادی برای درمان به عربستان سعودی رفت.

اززمان عزیمت آقای صالح به عربستان،حدس و گمان هایی درباره بازگشت او به کشور در جریان است.