شرکت‌های چینی و بریتانیایی قراردادهای کلان امضا کردند

شرکت های بریتانیایی و چینی قراردادهایی به ارزش بیش از دو میلیارد دلار امضا کرده اند.

امروز در لندن ون جیابائو، نخست وزیر چین با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد.

در این دیدار در باره وضعیت حقوق بشر در چین هم صحبت شده است.

آقای ون گفت چین و بریتانیا باید به یکدیگر به عنوان شریکی برابر نگاه کنند و در مورد حقوق بشر به جای اتهام زدن به یکدیگر، همکاری کنند.

نخست وزیر چین همچنین تائید کرد که کشورش دو پاندا به باغ وحش ادینبورگ در اسکاتلند می فرستد.