آیت الله خامنه ای: تردید در آمار 'مسئولان عالی' به صلاح نیست

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته است: "هرگونه اقدام یا القای تشکیک یا زیر سئوال بردن فعالیتها، گزارشها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه به ویژه قوه قضاییه اقدامی نادرست، ضد اعتماد عمومی و برخلاف مصالح کشور است و همه مسئولان، صاحبان تریبون ها و رسانه ها باید به این موضوع مهم کاملا توجه کنند."

رهبر جمهوری اسلامی در حالی علیه تشکیک در آمار مسئولان عالی نظام هشدار داده است که در پی رسانه ای شدن اختلاف بین او و رئیس جمهوری، شماری از مقامات و روحانیون حکومتی آمارهای ارائه شده توسط قوه مجریه برای اثبات دستاوردهای مثبت دولت آقای احمدی نژاد را بی اعتبار دانسته اند.

آیت الله خامنه ای که در ملاقات با مسئولان قوه قضاییه سخن می گفت، همچنین گفت: "متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست؛ بنابراین هیچکس در قوه قضاییه و خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند."