'نیروگاه بوشهر مردادماه به شبکه سراسری وصل می شود'

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، گفته است که اواخر مرداد ماه سال جاری، نیروگاه اتمی بوشهر به قدرت ۴۰ درصد می رسد و به شبکه سراسری وصل می شود.

در حالیکه راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر بارها به تعویق افتاده، آقای صالحی گفت که "فرآیند هسته ای روندی آرام" است و افزود که "این فرآیند از ابتدا تا تولید برق به ۹ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد."

وزیر امور خارجه که با تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت اظهار داشت که تاخیر دو ماهه در راه اندازی نیروگاه ناشی از اولویت ایمنی بر تسریع در راه اندازی بوده و گفت که "نیروگاه در حال تولید بخار است" و اواسط رمضان به ۴۰ درصد قدرت می رسد و به شبکه وصل می شود اما جشن اتصال در اول شهریورماه برگزار خواهد شد.