احمد خاتمی: در انتخاب احمدی نژاد اشتباه نکردیم

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، گفته است که "دولت محمود احمدی نژاد خدمات ارزنده ای به نظام و مردم ارائه داده و باید در نقد این دولت، حق انصاف را رعایت کرد زیرا با روی کار آمدن این دولت، چتر اصولگرایی در کشور گسترده شده است."

احمد خاتمی از جمله طرفداران تندرو اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات بحث برانگیز دو سال پیش بود و در آن زمان، خواستار اعدام کسانی شد که نسبت به آنچه که تقلب در این انتخابات می دانستند دست به اعتراض زده بودند.

وی گفته است که انتقاد از آقای احمدی نژاد را روحانیون آغاز کردند و این "یک افتخار است" و در عین اظهار داشته است: "در انتخاب احمدی نژاد اشتباه نکردیم و اگر آن دو کاندیدای دیگر بر سر کار می آمدند، از همان روزهای اول شمشیرها را علیه ولایت از رو می بستند."

امام جمعه موقت تهران ظاهرا در اشاره به کسانی که از ابتدا، حمایت او از محمود احمدی نژاد را اشتباه می دانستند، این افراد را به راه اندازی "پروژه دیدی، دیدی" متهم کرده و مورد انتقاد قرار داده است.