مخالفان حکومت لیبی 'به پایتخت نزدیک شدند'

نیروهای مخالف معمر قذافی، رهبر لیبی، با نیروهای دولتی در حومه شهرک بئرالغنم، واقع در جنوب غرب طرابلس، پایتخت، در نبردی سنگین درگیر شده اند و گفته اند به پیشروی خود به سوی پایتخت ادامه می دهند.

سخنگوی مخالفان در امور دفاعی با اعلام اینکه نیروهای مخالف به حدود هشتاد کیلومتری پایتخت رسیده اند، این احتمال را منتفی ندانسته است که ممکن است برای تصرف پایتخت به حمله ای غافلگیرانه دست بزنند.

در همانحال، در یکصدمین روز از آغاز عملیات هوایی ناتو در لیبی، سخنگوی حکومت لیبی از حملات تازه هوایی علیه هدف هایی در پایتخت خبر داده اما تاکید کرده است که سرهنگ قذافی همچنان با اقتدار کامل بر اوضاع مسلط است.