اعلام زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر توسط ایران

وزیر امور خارجه ایران گفته است که برق تولیدی نیروگاه بوشهر اواخر ماه رمضان یعنی حدود دو ماه دیگر وارد شبکه سراسری می شود.

علی اکبر صالحی گفته است امیدواریم تا اواسط ماه رمضان (حدود یک ماه ونیم دیگر) ‌۴۰ درصد قدرت را به دست آوریم و پس از آن برق به شبکه سراسری وصل شود اما چون ۱۰۰ درصد شدن قدرت نیروگاه در ماه رمضان صورت می‌گیرد جشن آن را اواخر این ماه یعنی حدود دو ماه دیگر برگزار می‌کنیم.

به جز ایران، مقام های روسی به عنوان پیمانکار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون چندین بار زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر را اعلام کردند اما این نیروگاه هنوز وارد مرحله تولید برق اتمی نشده است.