ایران: سهم ما از گازهای گلخانه ای۷.۱ درصد است

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفته است سهم ایران در انتشار گازهای گلخانه ای، با وجود یک درصد از جمعیت جهان، ۷.۱ درصد است که نشان از موفقیت این کشور در کاهش گازهای گلخانه‌ای دارد.

به گفته محمدجواد محمدی زاده، تاکنون چهار پروژه با محوریت مکانیسم توسعه پاک در سطح بین‌المللی در ایران به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران می گوید که سه پروژه کشت و صنعت نیز در جنوب کشور هرکدام با ۵۰ هزار تن و پروژه شرکت نفت سروش با ۴۵۰ هزار تن از جمله پروژه های ثبت شده ایران در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.

گازهای گلخانه ای می‌توانند تا مدت زیادی حرارت را در خود نگه دارند، و اضافه شدن بیش از حد آنها در جو زمین، باعث افزایش دمای این سیاره شده ‌است.