'پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران'

رسانه های نزدیک به مخالفان دولت در ایران می گویند که ۱۲ زندانی سیاسی این کشور که اعتصاب غذای نامحدود کرده بودند، به اعتصاب خود پایان داده اند.

این ۱۲ زندانی در اعتراض به درگذشت هدی صابر، زندانی سیاسی اعتصاب غذا کرده و مرگ هاله سحابی در جریان حمله ماموران دولتی به مراسم دفن پدرش- عزت الله سحابی- دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بودند.

وب سایت کلمه و جرس، دو پایگاه خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران می گویند که این زندانیان پس از دریافت پیام های متعدد از شخصیت ها و گروه ها برای پایان دادن به عتصاب غذا، به این درخواست ها پاسخ داده اند.

بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زیدآبادی، مهدی کریمیان اقبال، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیرخسرو دلیرثانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محسن امین زاده، محمدرضا مقیسه و عبدالله مومنی ۱۲ زندانی اعتصاب کننده زندان اوین هستند.