'دولت ایران لوایح ادغام چهار وزارتخانه را پس گرفت'

اعضای هیات رئیسه مجلس ایران اعلام کرده اند که دولت لوایح ادغام چهار وزارتخانه صنایع با بازرگانی و رفاه و با کار را برای "بازنگری و نگاه جامع تر" از هیات رئیسه مجلس پس گرفته است.

دولت محمود احمدی نژاد لایحه تشکیل دو وزارتخانه "صنایع و بازرگانی" و "رفاه و کار" را با قید فوریت به مجلس داده بود.

حدود دو ماه پیش دولت تصمیم به ادغام وزارتخانه ها گرفت و آقای احمدی نژاد وزرای رفاه، صنایع و نفت، را برکنار و مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی را به سرپرستی وزارت صنایع و معادن و عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار را به سرپرستی وزارت رفاه منصوب کرد و سرپرستی وزارت نفت را خود آقای احمدی نژاد بر عهده گرفت.

البته بعد از اعتراض مجلس، آقای احمدی نژاد ناچار شد که محمد علی آبادی را به عنوان سرپرست معرفی کرد.

روز گذشته، مجلس بعد از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهر سازی و راه و ترابری، به علی نیکزاد به عنوان وزیر وزارتخانه تازه تاسیس راه و شهرسازی رای اعتماد داد.