سفر وزیر خارجه ایران به قزاقستان

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در سی و هشتمین اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی وارد آستانه پایتخت قزاقستان شده است.

رسانه های ایرانی می گویند قرار است آقای صالحی در قزاقستان، با برخی از مقام های کشورهای اسلامی شرکت کننده در این نشست، دیدارهای دوجانبه برگزار کند.

ایران پنج پیشنهاد به اجلاس آستانه ارائه داده که قبلا در جلسات کارشناسی مورد توافق قرار گرفته و قرار است در اجلاس وزاری خارجه تصویب شد.

این پیشنهادها مربوط به وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا، اسلام ستیزی، مسئله فلسطین، اوضاع عراق، افغانستان است.