ایران و اوکراین مشترکا هواپیما تولید می کنند

رسانه های ایران می گویند که این کشور قصد دارد ۷۸ هواپیما با همکاری اوکراین تولید کند.

دیمیتری کیوا، مدیر شرکت آنتونوف گفته است که این شرکت و شرکت صنعتی هواپیما سازی ایران، قراردادی برای تولید هواپیماهای آنتونف ۱۴۸ که قادر به حمل ۵۲ مسافر است، امضا کرده اند. ایران و اکراین پیشترهم قرارداد تولید هواپیما امضا کرده بودند که منجر به تولید هواپیما هم شده است اما هنوز وارد ناوگان هوایی ایران نشده است.

به دلیل تحریم های وضع شده علیه ایران، این کشور نزدیک به سه دهه است که قادر به نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی خود با هواپیماهایی که قطعات آن در کشورهای اروپایی و آمریکا تولید می شود یا سهام شرکت تولید کننده آن به این کشورها تعلق دارد، نیست.

ایران برای رفع نیاز خود دست به اجاره هواپیماهای دست دوم غربی و خرید هواپیماهای روسی توپولف و هواپیماهای اوکراینی آنتونف زده است.