پلیس با معترضان در شمال ایتالیا درگیر شد

نیروی پلیس برای متفرق کردن معترضان به ایجاد یک خط آهن جدید در شمال ایتالیا، از گاز اشک‌آور و جریان آب پرفشار استفاده کرده است.

این معترضان سعی داشتند مانع فعالیت بولدوزرهایی شوند که قرار است زیرسازی یک خط آهن جدید بین ایتالیا و فرانسه را برای قطارهای پرسرعت آماده کنند.

ساکنان محلی می‌گویند که این تونل جدید که از محدوده کوه‌های آلپ می‌گذرد، بخشی از طبیعت بی‌نظیر این منطقه را نابود خواهد کرد.

با وجود این اعتراض‌ها، دولت ایتالیا دستور آغاز پروژه را صادر کرده است.

در صورت راه‌اندازی این خط آهن، مدت زمان سفر بین شهر تورین ایتالیا و لیون فرانسه به نصف میزان کنونی می‌رسد.