چهار عضو ارشد رژیم خمر سرخ کامبوج محاکمه می‌شوند

چهار نفر از اعضای ارشد بازمانده از رژیم خمرهای سرخ کامبوج به اتهام نسل‌کشی در دادگاهی در پنوم‌ پن، پایتخت این کشور، محاکمه می‌شوند.

نخستین جلسه محاکمه این چهار متهم کهنسال پس از چند سال مجادلات حقوقی و فراهم آوردن مقدمات تشکیل دادگاه، برگزار می شود

نوان چیا، معاون پل پوت (رهبر خمرهای سرخ) که با عنوان "برادر شماره دو" هم شناخته می‌شد، و خیو سامفان، رئیس سابق دولت خمر سرخ، از جمله متهمان این پرونده هستند.

این چهار نفر به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی منجر به مرگ دو میلیون نفر در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ میلادی در کامبوج متهم هستند.

اینگ ساری، وزیر امور خارجه رژیم خمرهای سرخ و همسرش اینگ تیریت، وزیر سابق امور اجتماعی در آن رژیم، دو متهم دیگری هستند که محاکمه می‌شوند.

خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید که محاکمه این افراد می‌تواند چند سال به طول انجامد.