فرانسه: آماده‌ایم به یونان وام جدید بدهیم

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه گفته است بانک های این کشور آماده اند تا داوطلبانه وام های تازه ای در اختیار یونان قرار دهند.

رئیس جمهوری فرانسه افزوده که فرصت ۳۰ ساله ای برای بازپرداخت این وام ها به یونان داده خواهد شد.

آقای سارکوزی همچنین گفته است سایر کشورهای اروپایی که به یونان وام داده اند، باید شیوه مشابهی در پیش بگیرند.

قرار است دولت فرانسه و بانکداران این کشور طرح آقای سارکوزی را مورد بررسی قرار دهند.