'انفجار پالایشگاه آبادان به خاطر راه اندازی زودرس بود'

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران، گفته است نتیجه اولیه بررسی های مجلس نشان می دهد که انفجار واحد تولید بنزین پالایشگاه آبادان به هنگام افتتاح توسط محمود احمدی نژاد به دلیل راه اندازی پیش از تکمیل این واحد بوده است.

روز سه شنبه، سوم خرداد و به هنگام برگزاری مراسم افتتاح واحدهای فرآیندی پالایشگاه آبادان توسط رئیس‌جمهوری ایران، انفجاری رخ داد که به کشته و مجروح ‌شدن تعدادی از کارکنان این پالایشگاه منجر شد.

به گفته آقای کاتوزیان بخشی از سیستم که باید به طور اتوماتیک کار می کرده راه اندازی نشده بود و از کارگران خواسته شده بود که به طور دستی سیستم را راه اندازی کنند.

دولت ایران وقوع انفجار در پالایشگاه به دلیل راه اندازی پیش از موعد را رد می کند.