ایران: ندادن سوخت به هواپیماهای ایرانی غیرانسانی است

روز سه شنبه، ۷ تیر (۲۸ ژوئن)، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ به سئوالی در مورد پیوستن صربستان به کشورهایی که از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می ورزند، چنین اقدامی را غیرانسانی و خارج از قوانین بین المللی دانست و گفت"کشورها باید سوخت لازم را در اختیار هواپیماهای مسافربری بگذارند."

آقای مهمانپرست گفته است که این اقدام برخی کشورهای اروپایی در جهت "بازی سیاسی و فشار هدایت شده از طرف غربی ها و به ویژه آمریکا برای تحت فشار قرار دادن مردم ماست" و به کشورهای اروپایی توصیه کرده است که "وارد این بازی نشوند."

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین هشدار داده است که "در حد توان با موضوع عدم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی مقابله می کنیم."