پانزده نفر در عملیات هوایی آمریکا در پاکستان کشته شدند

در حمله هواپیماهای بدون سرنشین به هدف هایی در شمال پاکستان دست کم پانزده نفر کشته شده اند.

این عملیات شامگاه دوشنبه اجرا شده است. و گفته می شود که دوازده نفر در حمله به مخفیگاه پیکارجویان مسلح وابسته به طالبان و سه نفر بر اثر اصابت موشک پرتاب شده توسط این هواپیماها به یک دستگاه خودرو در نزدیکی مرز با افغانستان از پای در آمده اند.