وزارت خارجه ایران: گزارشگر حقوق بشری قابل قبول نیست

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تعیین گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران را "اقدامی سیاسی برای اعمال فشار برخی کشورها بر ایران" توصیف کرده و گفته است که جمهوری اسلامی این گزارشگر را نمی پذیرد.

اظهارات آقای مهمانپرست پس از آن انتشار می یابد که کمیته حقوق بشر مجلس و رئیس قوه قضاییه صراحتا اعلام کردند که به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران داده نخواهد شد در حالیکه موضع وزارت خارجه در زمینه "گزارشگران" بین المللی کاملا مشخص نبود.

سخنگوی وزارت خارجه توضیح داده است که ایران تا کنون پذیرای "گزارشگرهای موضوعی" بوده که با همکاری دولت ها و برای تهیه گزارش هایی در زمینه هایی مانند حق غذا، حق مسکن و آزادی قضات به کشورهای مختلف سفر می کنند اما گزارشگر حقوق بشر را که صرفا برای برخی کشورهای تعیین می شود قابل قبول نمی داند.