پرتاب چهارده فروند موشک در رزمایش موشکی ایران

به گزارش منابع خبری ایران، روز سه شنبه، ۷ تیر (۲۸ ژوئن)، مرحله دوم رزمایش موشکی پیامبر اعظم، با پرتاب چهارده فروند موشک تولید داخل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - موشک های مورد استفاده در مرحله دوم این رزمایش عبارت بوده است از موشک زلزال، موشک شهاب یک، موشک شهاب ۲ و یک فروند موشک شهاب سه نوع "قدر اف" که به سوی اهداف زمینی پرتاب شد.

براساس این گزارش، مرحله اول این رزمایش روز گذشته با "رونمایی از سیلوهای موشکی" و پرتاب موشک فاتح ۱۱۰ آغاز شد که خبرگزاری ایرانا آن را "جستجوگر هوشمند برای اهداف زمینی" توصیف کرده است.