باهنر: جریان انحرافی تا پست‌های بالا رسوخ کرده

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران گفت که "جریان انحرافی تا پست های بالای مملکت رسوخ کرده است" و باید با همه توان از گسترش دامنه آن که "به همه نظام طمع کرده"، جلوگیری شود.

"جریان انحرافی" اصطلاحی است که اصولگرایان منتقد دولت ایران در مورد برخی از همکاران و نزدیکان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به کار می برند.

آقای باهنر که در جلسه علنی امروز مجلس ایران درباره این جریان هشدا داده است، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، یک تشکل سیاسی محافظه کار است.