'درخواست آیت الله خامنه‌ای برای اعلام اسامی نمایندگان معترض'

یک نمانیده مجلس ایران، در جریان جلسه علنی امروز گفت که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اعلام اسامی کسانی شده است که در مجلس با فریاد "دو" به سخنران ها اعتراض می کنند.

جهانبخش محبی نیا، از اعضای هیات رئیسه مجلس ایران امروز در واکنش به "دو" گفتن نمایندگان در هنگام نطق احمد توکلی گفت: آقا [ آیت الله علی خامنه ای] فرمودند اسامی کسانی که دو می گویند از تریبون اعلام شود".

آقای توکلی در حال سخنرانی در مخالفت با اصلاح دوباره قانون انتخابات بود که تعدادی از نمایندگان در مخالفت با او "دو" گفتند. محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هم گفته که "مکلف" است تا اسامی دو گویان را از تریبون مجلس اعلام کند.

در عرف مجلس ایران، از عدد دو که شماره مخالفت در رای گیری دیجیتالی است، برای بیان مخالفت با یک سخنران استفاده می شود، اما اسامی نمایندگانی که با فریادهای "دو" به کسی اعتراض می کردند، از تریبون مجلس اعلام نمی شد.

در جریان حضور محمود احمدی نژاد در مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی "ورزش و جوانان"، شماری از نمایندگان در هنگام سخنرانی او در دفاع از وزیر پیشنهادی، دو می گفتند که این موضوع واکنش هایی برانگیخت.