ایران متقاضی ریاست سازمان کنفرانس اسلامی شد

وزیر امور خارجه ایران گفته است که کشورش برای کسب ریاست سازمان کنفرانس اسلامی با ترکیه، مصر و جمهوری آذربایجان رقابت می کند.

علی اکبر صالحی برای شرکت در اجلاس وزاری خارجه سازمان کنفرانس اسلامی به آستانه، پایتخت قزاقستان سفر کرده است. قرار بود در هفته جاری نشستی در مصر برای انتخاب رئیس جدید این سازمان برگزار شود که به دلیل شرایط فعلی مصر به بعد موکول شد.

ریاست دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی سه ساله است و در در حال حاضر کشور سنگال رئیس دوره ای آن است.

سازمان کنفرانس اسلامی ۵۷ عضو دارد و ایران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، برای یک دوره سه ساله، ریاست آن را در اختیار داشت.