فاطمه آلیا از دستگیری مهاجمان به استخر زنانه خبر داد

فاطمه آلیا، نماینده مجلس ایران می گوید که "تعدادی از اراذل و اوباش که به استخر زنانه ای در تهران حمله کرده بودند، دستگیر شدند."

خانم آلیا به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است که افراد بازداشت شده نتوانستند به "اهداف شوم" خود برسند و با همکاری نیروی انتظامی "به سرعت" دستگیر شدند.

حدود یک هفته پیش، گزارش هایی از حمله مهاجمان موتور سوار به استخری زنانه در تهران منتشر شده بود.

بر اساس این گزارش ها، مهاجمان وارد استخر زنانه شده بودند و با آزار و اذیت زنان حاضر در استخر، از این صحنه ها فیلم برداری و سپس محل را ترک کرده بودند.

نیروی انتظامی این گزارش ها را تکذیب کرده بود.