باغ‌های ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد

۹ باغ ایرانی به عنوان سیزدهمین اثر این کشور در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) ثبت شده است.

باغ های ایرانی که به فهرست میراث جهانی اضافه شده، باغ پاسارگاد و ارم در استان فارس، پهلوان پور و دولت آباد از استان یزد، فین و چهل ستون از استان اصفهان، اکبریه از استان خراسان جنوبی، عباس آباد از استان مازندران و شاهزاده ماهان از استان کرمان است.

محمد حسن طالبیان، مسئول تهیه پرونده باغ های ایرانی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که کمیته میراث جهانی یونسکو بلافاصله پس از معرفی و بدون و پرسش، پاسخ باغ های ایرانی را در فهرست خود ثبت کرد.