ذبح اسلامی و یهودی در هلند غیرقانونی شد

پارلمان هلند امروز (سه شنبه ۲۸ ژوئن)، لایحه جنجال برانگیزی را به تصویب رساند که براساس آن ذبح حیوانات طبق روش های اسلامی و یهودی، غیرقانونی خواهد بود.

در این قانون گفته شده که برای کاهش درد و رنج حیوانات در زمان کشتن آنها، باید ابتدا آنها را بیهوش کرد.

در ذبح اسلامی و ذبح یهودی (کوشر) هنگام کشتن حیوانات آنها باید زنده باشند.

یهودیان و مسلمانان به این قانون اعتراض کرده اند، اما در عین حال سرگرم برنامه ریزی برای وارد کردن گوشت های کوشر و حلال از بلژیک و آلمان هستند.

جوامع یهودی و مسلمان یک سال فرصت دارند تا ثابت کنند که روش های سنتی آنها در مقایسه با روش بیهوش کردن قبل از ذبح، موجب درد و یا رنج بیشتر حیوانات نمی شود.