'احضار' هیات رئیسه مجلس توسط رهبر ایران

سایت جهان نیوز به نقل از محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر از "احضار" اعضای هیات رئیسه و روسای برخی کمیسیون های تخصصی مجلس از سوی آیت الله خامنه ای خبر داده است.

به گفته آقای ابطحی رهبر جمهوری اسلامی از شیوه مدیریت جلسه رای اعتماد وزیر ورزش و جوانان در هفته گذشته انتقاد کرده و خواستار آن شده است که برخورد نمایندگان با دولت "علاج جویانه" باشد و نه "کینه جویانه".

در جلسه سه شنبه ۳۱ خرداد مجلس، در هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در دفاع از حمید سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، عده ای از نمایندگان فریاد های "دو – دو" سر دادند که در عرف قوه مقننه ایران، که در آن از عدد دو برای بیان رای منفی استفاده می شود، برای اعلام مخالفت با یک سخنران به کار می رود.

نماینده خمینی شهر همجنین خبر داده است که آقای خامنه ای از عملکرد رادیو – تلویزیون حکومتی ایران به خاطر پخش کردن فریاد های "دو – دو" نمایندگان هنگامی سخنرانی رئیس جمهوری، انتقاد کرده است.