دانشگاه تهران به قربانیان 'تبعیض مذهبی' بورس می دهد

دانشگاه تهران اعلام کرده است که قصد دارد به "بانوان مسلمان مهاجر و ساکن خارج از کشور" که "به دلیل رعایت ارزش‌های اسلامی و مذهبی از تحصیل محروم شده‌اند" بورس تحصیلی بدهد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، هدف ازاین بورس تحصیلی، "حمایت از قربانیان تبعیض‌های نژاد پرستی" است و برای اعطای آن، "استعدادهایی که در کشورهای مختلف غربی مورد اذیت و آزار دینی قرار می‌گیرد" مورد "شناسایی و پرورش" قرار خواهد گرفت.

دانشگاه تهران اعلام کرده است که تصمیم به اعطای این بورس، به مناسبت سالگرد کشته شدن "مروه شربینی" زن مسلمان مصری تبار گرفته شده که دو سال پیش در شهر درسدن آلمان توسط یک فرد "نژاد پرست" به قتل رسید.

در پی به قتل رسیدن این زن مسلمان، رسانه های دولتی ایران از نشریات غربی انتقاد کردند که با وجود پوشش خبری گسترده کشته شدن "ندا"، دختری که روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ و در جریان تظاهرات اعتراضی تهران کشته شد، به خبر مربوط به خانم شربینی اهمیت کمی داده اند.