'بازدید کارشناسان روسی از دو هواپیمای منهدم شده توسط ایران'

فرمانده نیروی هوا- فضای سپاه گفت که اخیرا کارشناسان روسی از دو "هواپیمای منهدم شده جاسوسی آمریکا در خلیج فارس" بازدید کرده اند.

امیر علی حاجی زاده با اعلام اینکه "کارشناسان روسی درخواست بازدید از محل انهدام دو فروند از هواپیماهای جاسوسی آمریکا را داشته اند" اظهار داشت که این کارشناسان همچنین هواپیماهایی که در ایران از روش "مهندسی معکوس" ساخته شده اند را از نزدیک مشاهده کرده اند.

اگرچه تیمسار حاجی زاده توضیح بیشتری در مورد هواپیماهای ساخته شده از روش مهندسی معکوس نداده است، اما به نظر می رسد سخنان او، ادعایی در مورد مشابهت سازی هواپیماهای منهدم شده جاسوسی آمریکا در ایران باشد.

در دی ماه گذشته، مقام های سپاه پاسداران از سرنگونی دو هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین ایالات متحده در آب های تحت کنترل ایران در خلیج فارس خبر داده بودند.