لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول شد

کریستین لاگارد، وزیر ۵۵ ساله دارایی فرانسه بعنوان اولین زن به ریاست صندوق بین المللی پول انتخاب شد.

رقیب خانم لاگارد، آگوستین کارستنز از مکزیک بود. صندوق بین المللی پول طی بیانیه ای تاکید کرد که هر دو نامزد از صلاحیت کامل برای این سمت برخوردار بودند.

خانم لاگارد حمایت آمریکا، اروپا و قدرت های بزرگ اقتصادی نظیر چین، هند و برزیل را دارا بود.

رئیس پیشین صندوق بین المللی پول، دومنیک استراوس کان بود که متهم به تجاوز و آزار جنسی و مجبور به استعفا شد.