'فرانسه به مخالفان قذافی کمک تسلیحاتی می کند'

نشریه فیگارو، چاپ فرانسه، نوشته به مدارکی دست یافته است که نشان می دهد فرانسه مقادیر قابل توجهی اسلحه و مهمات را در اختیار مخالفان مسلح حکومت لیبی در غرب آن کشور قرار داده که به سوی طرابلس، پایتخت، پیشروی می کنند.

به نوشته فیگارو، هواپیماهای فرانسوی محموله های حاوی موشک انداز، تفنگ جنگی، مسلسل و موشک ضد تانک را با چتر در منطقه عملیاتی مخالفان حکومت لیبی فرو می ریزند و این عملیات را از ماه مه، و بدون آگاه کردن سایر کشورهای شرکت کننده در عملیات هوایی در لیبی، آغاز کرده اند.

پیشتر اسلحه و تجهیزات مورد نیاز مخالفان حکومت لیبی در غرب این کشور از راه دریا به مصراته و از آنجا به مناطق واقع در شرق طرابلس منتقل می شد.