اتحادیه آفریقا در تلاش برای وحدت نظر پیرامون لیبی

پیش از برگزاری اجلاس عالی کشورهای عضو اتحادیه آفریقا که قرار است روز پنجشنبه در پایتخت گینه استوایی برگزار شود، مقامات ارشد این کشورها می کوشند تا به موضع مشترکی در مورد نحوه برخورد با بحران سیاسی در لیبی دست یابند.

به گفته ناظران، در حالیکه بسیاری از رهبران کشورهای عضو معتقدند که حل این بحران بدون کناره گیری معمر قذافی از قدرت امکانپذیر نیست، اما اکثر آنان از ابراز علنی این نظر در مورد یکی از کشورهای عضو اکراه دارند.

وزیر امور خارجه لیبی در مصاحبه ای با بی بی سی ابراز اطمینان کرده است که اجلاس گینه از برقراری آتش بس و گفتگو در میان لیبیایی ها حمایت خواهد کرد، در حالیکه مخالفان حکومت تا کنون گفته اند که به وعده های معمر قذافی اطمینانی ندارند و بدون کناره گیری او پسرانش از قدرت، آماده مذاکره با دولت نیستند.