'وضع خبرنگار بی بی سی در تاجیکستان نگران کننده است'

یکی از همکاران ارونبای عثمان اف، خبرنگار بی بی سی که در تاجیکستان زندانی است، پس از ملاقات با او در زندان، وضعیت عثمان اف را از لحاظ جسمی و روحی تکان دهنده و نگران کننده توصیف کرده است.

ارونبای عثمان اف که دچار بیماری قلبی است اوایل ماه جاری به اتهام عضویت در یک تشکل اسلامگرای غیرقانونی بازداشت شد اما بی بی سی این اتهام را بی اساس دانسته و خواستار آزادی فوری او شده است.

همکار آقای عثمان اف گفته است که پس از این ملاقات، به مقامات امنیتی تاجیکستان یادآور شده است که لازم است با این خبرنگار بی بی سی براساس موقعیت شغلی او، یعنی گزارشگر رسمی یک سازمان خبری بین المللی رفتار شود.