هشدار دولت نظامی برمه به آنگ سان سوچی

به گزارش رسانه های دولتی در برمه، دولت این کشور به آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی که در حبس خانگی به سر می برد، اخطار کرده است که فعالیت این حزب "طبق قانون" ممنوع بوده و اقدامات حزب مانند باز نگه داشتن دفاتر خود، صدور اطلاعیه و برگزاری جلسات حزبی غیرقانونی است.

حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۰ توانست حدود شصت درصد از آرا را به دست آورد اما مقامات حکومتی نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و فعالیت های رهبری حزب را محدود کردند و سال گذشته نیز، پس از امتناع حزب از شرکت در انتخابات عمومی برمه، که آن را غیر دموکراتیک می دانست، این حزب را منحله اعلام داشتند.

خانم آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۱۹۹۱ نیز بخش عمده از دو دهه گذشته را در بازداشت خانگی به سر برده است.