فاطمه آلیا: اخبار مربوط به استخر صدف تائید نشده است

فاطمه آلیا، نماینده مجلس ایران که دیروز از بازداشت تعدادی از متهمان حمله به یک استخر زنانه در تهران خبر داده بود، امروز این خبر را تصحیح کرد.

او به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که اخبار منتشره در مورد استخر صدف هنوز به طور رسمی تائید نشده است.

به گفته خانم آلیا، دستگیری "اراذل و اوباش" مربوط به تجاوز گروهی در خمینی شهر و کاشمر بوده است.

هفته گذشته گزارش هایی از حمله عده ای از "اراذل و اوباش" به یک استخر عمومی در تهران در زمان شنای زنان و دختران منتشر شده بود.