ارسال ۴۰ تن تجهیزات جنگی برای مخالفان مسلح لیبی توسط فرانسه

دولت فرانسه گزارش‌های مربوط به تخلیه حدود ۴۰ تن تسلیحات نظامی برای مخالفان مسلح دولت لیبی را تائید کرده است.

تخلیه هوایی این تجهیزات نظامی توسط نیروهای فرانسوی در منطقه کوهستانی جنوب غرب طرابلس، پایتخت لیبی صورت گرفته است.

هم اکنون در این منطقه نبرد میان مخالفان مسلح دولت لیبی و نیروهای وفادار به سرهنگ معمر قذافی در جریان است.

مقام‌های فرانسه می‌گویند که این تصمیم به طور یکجانبه اتخاذ شده است.

بعضی از تحلیل‌گران می گویند که این اقدام ممکن است ناقض تصمیم شورای امنیت برای ممنوعیت ارسال تمامی تجهیزات نظامی به لیبی محسوب شود.

افراد زیادی از بربرها که اقوام ساکن مناطق شمال آفریقا هستند، اخیرا پیشرفت قابل توجهی در این منطقه کرده‌اند و در حال نزدیک شدن به طرابلس هستند.

خبرنگار بی بی سی در پاریس می‌گوید که اقدام فرانسه برای ارسال تجهیزات نظامی به مخالفان مسلح سرهنگ قذافی می‌تواند توازن جنگ در این کشور را تغییر دهد.