برنامه جنجالی اقتصادی دولت یونان در پارلمان تصویب شد

پارلمان یونان لایحه جنجالی ریاضت اقتصادی دولت این کشور را تصویب کرد.

کشورهای اروپایی و صندوق بین المللی پول پیش از پرداخت وام های کمکی به یونان برای بازپرداخت بدهی های سنگین این کشور، خواهان روشن شدن برنامه ها و تدابیر دولت در این زمینه شده بودند.

حالا اکثر نمایندگان پارلمان یونان به برنامه های دولت رای مثبت داده اند.

نخست وزیر یونان هشدار داده بود که اگر این برنامه ها به تصویب نمایندگان نرسد، این کشور در روزهای آینده ممکن است بدون پول بماند.