واکنش بریتانیا به فعالیت‌های موشکی ایران

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، مقام‌های ایران را به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرده است.

به گفته آقای هیگ، مطابق قطعنامه شورای امنیت، ایران مجاز به آزمایش موشک‌های بالستیک یا قاره پیما نیست.

وی افزود که بریتانیا در مورد برنامه‌های تسلیحاتی ایران، فشار بیشتری به مقام‌های این کشور وارد خواهد کرد.

برنامه موشک های بالستیک ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شده است.

این شورا به ویژه انجام آزمایش های مرتبط با فن آوری موشک های بالستیک توسط ایران را ممنوع اعلام کرده است.

یک هیات بازرسی شورای امنیت که درباره موارد نقض تحریم ها توسط ایران تحقیق کرده است، اخیرا در گزارشی به این شورا اطلاع داده بود که ایران طی یک سال گذشته شش آزمایش موشک های بالستیک انجام داده که دو مورد آن از دید رسانه ها دور بوده است.

به گفته این هیات، یک دولت که نام آنرا اعلام نکرده، درباره این دو آزمایش به بازرسان شورای امنیت اطلاع رسانی کرده است.

گزارش هیات مذکور به طور رسمی منتشر نشده اما متن آن به رسانه ها درز کرده است.